The Shodan

Bfd stod för publikationen av denna bok.

"The Shodan" innehåller alla grundtekniker utom Kata, som du behöver på din väg mot Shodan (svartbälte). Den kan däremot inte förmedla annat du behöver för att nå Shodan, som till exempel gott uppförande, disciplin, ödmjukhet och heder. Boken är en vägledning och ger inte svar på alla frågor.Författare: Shihan Howard Collins 7 dan

The Gateway

Bfd stod för publikationen av denna bok.

The Gateway" visar dig de Kihon-tekniker som du behöver studera för att kunna förbättra din teknik på din väg mot en kyugrad. En bra bok är ett hjälpmedel men du kommer alltid att behöva en erfaren instruktör som kan lära dig att utveckla teknik, disciplin och gott uppförande.Författare: Shihan Howard Collins 7 dan

Kontakta

 

 

BFD & 3c Consulting

Telefon:
Theresa 0709-585 404
Howard 0708-847 229

Postadress:
Dansered 305
438 92 Härryda

E-post:
info@bfd-3c.com